บล็อกลม AIR IMPACT WRENCHES KPT-231

เครื่องมือที่ใช้สำหรับขันสกรูหรือน็อต ใช้สำหรับงานลม เป็นเครื่องมือที่มีกำลังในการทำงานสูง ทำให้เกิดความรวดเร็ว และความแน่นในการขัน มีรูปทรงและขนาดหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมของหน้างาน

 • Description

Item Description

 • UPC 028907360980
 • Weight: 10.85 lb(s)
 • Package Height: 12.00″
 • Package Length: 4.75″
 • Package Width: 13.00″

Overview

   • Need the power of an air impact wrench but don’t have an air compressor handy? Plug in the Kawasaki 1/2 inch drive 7.5 Amp AC Impact Wrench, hang on tight and let’er rip. It has the guts to break loose the most stubborn, rusted and fused-on nuts and bolts. That’s what 220 ft-lbs of peak torque and 2700 impacts per minute will do. The all metal gear box ensures it’ll be up for years of heavy duty use while the forward/reverse rocker switch makes quick work of direction changes. It comes complete with 4 SAE impact sockets that will fit metric lug nuts as well. The finishing touch is a sturdy carry case to cage the beast between unleashings. Kawasaki power tools are designed and built for the demands of homeowners and serious do-it-yourselfers. Products include corded and cordless power tools, power tool accessories, air tools, automotive accessories and more. Kawasaki tools and equipment – power, performance and exhilaration!

Why Buy From ToolSmithDirect?

  • Feedback rating of 99%+
  • Huge selection of tools and equipment
  • Top quality brands
  • Great service