Belt Sanders

Showing all 2 results

 • บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน


  P8-2

  เครื่องขัดสายพาน BS-520 Belt Sander (20mm)

  บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน


 • บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน


  P8-1

  เครื่องขัดสายพาน BS-330-V2 Belt Sander (10mm)

  บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน