Air Die Grinders

Showing all 11 results

 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC-104

  เครื่องเจียร GRINDING GC-104

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC-104L

  เครื่องเจียร GRINDING GC-104L

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC3-13

  เครื่องเจียร GRINDING GC3-13

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC-26E

  เครื่องเจียร GRINDING GC-26E

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC-65K

  เครื่องเจียร GRINDING GC-65K

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  GC-2C2

  เครื่องเจียร GRINDING GC-2C2

  เครื่องเจียรแกน มีทั้งแบบ 3 มม. และ แบบ 6 มม. เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  MG-8240

  เครื่องเจียรแกน รุ่น MICRO AIR GRINDER MG-8240

  เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  MG-5007

  เครื่องเจียรแกน รุ่น MICRO AIR GRINDER MG-5007

  เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  MG-5012

  เครื่องเจียรแกน รุ่น MICRO AIR GRINDER MG-5012

  เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


  MG-8241

  เครื่องเจียรแกน รุ่น MICRO AIR GRINDER MG-8241

  เหมาะสำหรับงานเจียรแม่พิมพ์ งานสแตนเลส หรืองานเฟอร์นิเจอร์ คุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานทนทาน


 • บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน


  841426_cat

  Kawasaki 1/2″ 7.5 amp Heavy Duty Electric Impact Wrench Kit – 841426 1 rating

  บล็อคลมคุณภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการขันสกรูหรือน็อต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ ในการทำงานเหมาะสำหรับงานประกอบทุกรูปแบบ เช่นโครงสร้างเหล็ก, แม่พิมพ์,  ชิ้นส่วนรถยนต์, มอเตอร์ทุกประเภท, หม้อแปลงไฟฟ้า และงานประกอบอื่นๆอีกมากมาย โดยที่มีคุณสมบัติ พร้อมรูปทรงและขนาดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของประเภทงาน